Menu

Web vytvořen

Vzhled webu navrhlo:

Běží na: sunlight.shira.cz

Překladač


< návrat zpět

Do sekce pozvánky můžete i vy farníci přispívat pozvánkami na různé pastorační aktivity kliknutím zde na e-mail správce webu

Pozvání do "Farní kavárny" kliněte zde na tento odkaz

Pozvání do "Seniorského Hnízda" klikněte zde na tento odkaz

Pozvání na "Večeřadlo" klikněte zde na tento odkaz

Úmysl modlitby
ADVENT
Čas rozjímání nad svým životem. Je třeba se s pokorou stišit a naslouchat.

Misijní koláč

26.11. 2023 Slavnost Krista krále

26.11. 2023 Slavnost Krista krále

Slavnost Krista krále

Slavnost Krista krále

19.11. 2023 Farní kavárna

Farní kavárna 

Farní kavárna

11.6. 2023 Mše svatá a adorace

Mše svatá a adorace

Mše svatá a adorace

Mše svatá a adorace

Mše svatá a adorace

Mše svatá a adorace

Mše svatá a adorace

9.6. 2023 Vizitace P. Lambora

Vizitace P. Lambora

Vizitace P. Lambora

Vizitace P. Lambora

Vizitace P. Lambora

Vizitace P. Lambora

4.6. 2023 Mše svatá pro děti

Mše svatá pro děti

Mše svatá pro děti

Mše svatá pro děti

Mše svatá pro děti

Mše svatá pro děti

 

2.6. 2023 Noc kostelů ve Zdounkách
2.6. 2023 Noc kostelů ve Zdounkách
Noc kostelů
Noc kostelů
Noc kostelů
Noc kostelů
Noc kostelů
Noc kostelů
Noc kostelů
Noc kostelů
Noc kostelů
5.3. 2023 Křížová cesta Milovice
Křížová cesta Milovice
Křížová cesta Milovice
5.3. 2023 Postní doba
Postní doba
Postní doba
Postní doba
12.2. 2023 Farní kavárna a dětský karneval
Farní kavárna a dětský karneval
Farní kavárna a dětský karneval
Farní kavárna a dětský karneval
Farní kavárna a dětský karneval
Farní kavárna a dětský karneval
Farní kavárna a dětský karneval
Farní kavárna a dětský karneval
 
12.2. 2023 Mše svatá a křest dvou starších dětí
Mše svatá a křest dvou starších dětí
Mše svatá a křest dvou starších dětí
Mše svatá a křest dvou starších dětí
Mše svatá a křest dvou starších dětí
5.2. 2023 Mše svatá a přání panu faráři
 Mše svatá a přání panu faráři
Mše svatá a přání panu faráři
Mše svatá a přání panu faráři
Mše svatá a přání panu faráři
Mše svatá a přání panu faráři
Mše svatá a přání panu faráři
Mše svatá a přání panu faráři
3.2. 2023 Mše svatá a Svatoblažejské pořehnání
Svatoblažejské pořehnání
Svatoblažejské pořehnání
Svatoblažejské pořehnání
Svatoblažejské pořehnání
Svatoblažejské pořehnání
15.1. 2023 Oprava varhan
Oprava varhan
Oprava varhan
Oprava varhan
Oprava varhan
8.1. 2023 Mše svatá a tříkráloví koledníci
Mše svatá a tříkráloví koledníci
Mše svatá a tříkráloví koledníci
Mše svatá a tříkráloví koledníci
Mše svatá a tříkráloví koledníci
Mše svatá a tříkráloví koledníci
Mše svatá a tříkráloví koledníci
1.1. 2023 Mše za občany Zdounek a představitele obce
Mše za občany Zounek a představitele obce
Mše za občany Zounek a představitele obce
Mše za občany Zounek a představitele obce

Všechny fotografie minulého roku si můžete prohlédnout v galerii 2022