Menu

Web vytvořen

Vzhled webu navrhlo:

Běží na: sunlight.shira.cz

Překladač


< návrat zpět

lidové misie  Kliknutím na miniaturu obrázek zvětšíte  lidové misie

Vážení farníci, do sekce pozvánky můžete i vy přispívat pozvánkami na různé pastorační aktivity kliknutím zde na e-mail správce webu.

Pouť k sv. Janu Sarkanderovi
Kliknutím na obrázek zvětšíte program poutí ke cti sv. Jana Sarkandera.

Apoštol.penitenc-mimořádné odpustky
Klikněte na odkaz o udílení mimořádných odpustků věřícím

- - -

Postní doba

V tomto roce prožíváme postní dobu zcela výjimečně. Celý svět bojuje proti koronaviru KoviD 19, jsme různě omezováni na našich právech, například nemůžeme být fyzicky přítomni na mši svaté - samozřejmě z důvodu zamezení šíření viru a musíme dělat věci které se nám nelíbí.

Můžeme toto prožívání postní doby zařadit do našeho osobního půstu. Aktivně pomáhat bližnímu: fyzickou pomocí, modlitbami, nebo hmotnými dary.

V krizových situacích poznáváme, že je i v dnešní době mezi lidmi hodně lásky a empatie.

Je však třeba si stále uvědomovat, že bez Boží pomoci to nezvládneme, jak se to v historii lidstva mnohokrát projevilo.

 

Postní doba

V postní době jsme podněcováni k tomu, abychom vychovali svá srdce k touze a lásce k Bohu.

Jak říká svatý Augustin: „Bůh – tato jediná slabika je vším, po čem toužíme.“ (Benedikt XVI.)

Jak nás vyzývá sv. Jan Křtitel, urovnejme cesty. K tomu potřebujeme Boží pomoc, neboť není v naší moci, abychom se sami vymanili z našeho stereotypu. Je třeba si denně sednout, rozjímat a naslouchat Božímu hlasu, což je v dnešní překotné době velmi těžké. Na webech najdeme k tomu různé podpůrné prostředky. Například "Postní kapky", které připravil P. Hofírek z farnosti Dolní Němčí: http://postnikapky.cz/ a keré jsou i jako aplikace do mobilu pro Android. Nebo se také můžeme inspirovat na stránkách "Pastorace.cz" ze kterých je výše uvedený citát: https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/postni-doba. Jiní mohou použít stránky rádia "Proglas" a poslech tohoto rádia. Nebo také televize "Noe" (mne by obraz rušil, radši si zapálím svíčku před křížem a zaposlouchám se). Je toho spoustu a záleží jen na nás, co je nám bližší a jak připravíme svá srdce pro přijetí velikonočního tajemství.

Tak si to prožijme co nejefektivněji, ať se připravíme na přijetí lásky. K tomu nám všem Pane žehnej. Amen.

Petr

12.1. 2020 Svátek Křtu Páně a představení křtěnců

Svátek Křtu Páně

Svátek Křtu Páně

Svátek Křtu Páně

5.1. 2020 Tříkrálové koledování v kostele

Tříkrálové koledování

Tříkrálové koledování

4.1. 2020 Tříkrálové koledováni

Tříkrálové koledování

 Tříkrálové koledování

 Tříkrálové koledování

1.1. 2020 Mše svatá za představitele obce

1.1. 2020 Mše svatá za představitele obce

1.1. 2020 Mše svatá za představitele obce

1.1. 2020 Mše svatá za představitele obce

1.1. 2020 Mše svatá za představitele obce

1.1. 2020 Mše svatá za představitele obce

1.1. 2020 Mše svatá za představitele obce

1.1. 2020 Mše svatá za představitele obce

1.1. 2020 Mše svatá za představitele obce

1.1. 2020 Mše svatá za představitele obce

1.1. 2020 Mše svatá za představitele obce

1.1. 2020 Mše svatá za představitele obce

1.1. 2020 Mše svatá za představitele obce

1.1. 2020 Mše svatá za představitele obce

Novoroční projev starosty obce

Informace za rok 2019 byly přesunuty do jednotlivých galerií.