Menu

Web vytvořen

Vzhled webu navrhlo:

Běží na: sunlight.shira.cz

Překladač


< návrat zpět

Do sekce pozvánky můžete i vy farníci přispívat pozvánkami na různé pastorační aktivity kliknutím zde na e-mail správce webu

 Láska k Písmu svatému
Láska k Písmu svatému

Nóta k neděli Božího slova
Neděle Božího slova

Synodní setkání 

Synodní setkání

17. 11. 2021 Druhé Synodní setkání

Dnešní druhé setkání se opět neslo v tvořivém duchu a s Duchem svatým. Setkávání se odehrává napříč generacemi a má jasná pravidla.

Například naslouchání všem bez rozdílu věku, sdílení, nehodnocení názoru druhého atd... Na každém setkání probíhá řešení jiných témat.

Zde bych se pozastavil, je nás málo. Co se týče skupinky jak vidíte na fotografii je nás akorát, ale na řešení všech daných témat je jedna skupinka málo. Skupinek je třeba více, každá skupinka má mít tři setkání a během těchto setkání řeší jiná témata. Proto prosíme další bratry a sestry v Kristu od mladých po nejstarší, aby přišli a vytvořili další skupinky. Je ještě hodně témat k řešení. Synoda se netýká jen duchovenstva, ale každého z nás, je to cesta naší církve počínaje farnostmi.

Šnejdar

Synodní setkání

Synodní setkání

Synodní setkání

Synodní setkání

Synodní setkání

10.11. 2021 Synodní setkání

Dnes se ukutečnilo první setkání pod vedením koordinátorky Mgr. Veroniky Vlčkové.

Synodní setkání

27. 6. 2021 První svaté přijímání

První svaté příjímáni

První svaté příjímáni

První svaté příjímáni

První svaté příjímáni

První svaté příjímáni

První svaté příjímáni

První svaté příjímáni

První svaté příjímáni

První svaté příjímáni

První svaté příjímáni

9.5. 2021 v 15h jsme se zúčastnili májové pobožnosti u kapličky P. Marie v Roštíně

 Májová pobožnost

Další foto v galerii Roštín 2021

9.5. 2021 Hodová mše svatá v Soběsukách

Hodová mše svatá v Soběsukách

Další foto v galerii Milovice

2.4. 2021 Velkopáteční obřady

Velkopáteční obřady\

Velkopáteční obřady

Velkopáteční obřady

Velkopáteční obřady

Velkopáteční obřady

Velkopáteční obřady

Velkopáteční obřady

Velkopáteční obřady

Velkopáteční obřady

Velkopáteční obřady

Velkopáteční obřady

1.4. 2021 Zelený čtvrtek

 Zelený čtvrtek

Zelený čtvrtek

Zelený čtvrtek

Zelený čtvrtek

Zelený čtvrtek

Zelený čtvrtek

Zelený čtvrtek

Zelený čtvrtek

28.3. 2021 Květná neděle

 Zelený čtvrtek

Zelený čtvrtek

Zelený čtvrtek

Zelený čtvrtek

19.3. 2021 Svátek sv. Josefa

Svátek sv. Josefa

7.3. 2021 Postní doba

Postní doba

Postní doba

Postní doba

10.1. 2021 Svátek Křtu Páně

Svátek Křtu Páně

Svátek Křtu Páně

Svátek Křtu Páně

Svátek Křtu Páně

Svátek Křtu Páně

Svátek Křtu Páně

Svátek Křtu Páně

Svátek Křtu Páně

Svátek Křtu Páně

Svátek Křtu Páně

Svátek Křtu Páně

Svátek Křtu Páně

Svátek Křtu Páně

Svátek Křtu Páně

6. 1. 2021 Slavnost Zjevení Páně

Slavnost Zjevení Páně

Slavnost Zjevení Páně

Slavnost Zjevení Páně

Slavnost Zjevení Páně

1. 1. 2021 Mše svatá za občany a představitele Zdounek

Mše za občany Zdounek

Mše za občany Zdounek

Mše za občany Zdounek

 

Informace za rok 2020 byly přesunuty do galerie.