< návrat zpět

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2018

CELKOVÁ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

NA CHARITĚ KROMĚŘÍŽ ČINILA

1 204 213 Kč.

 

Obec

Výsledek

Zdounky

17 213

Divoky

4 660

Těšánky

5 115

Milovice

4 389

 Roštín

18 111 

 

 

 

Poděkování

Charita Kroměříž ze srdce děkuje všem vedoucím i koledníkům za čas, obětavost, lásku, kterou věnovali a rozdávali lidem. Děkujeme i všem dárcům za jejich vlídné přijetí a finanční příspěvky.

 

 Sbírka bude věnována na potřeby lidí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, také na pomoc sociálně slabým rodinám, nemocným, hendikepovaným i těm, kteří si nemohou sami pomoci a také na humanitární pomoc v zahraničí.

Tíkrálová sbírka

Statistika návštěv našich stránek v prosinci 2017

- - -

1.1. 2018 Mše za zastupitele obce Zdounky

Mše za zastupitele obceMše za zastupitele obceMše za zastupitele obceMše za zastupitele obceMše za zastupitele obceMše za zastupitele obce 

Informace za rok 2017 byly přesunuty do jednotlivých galerií.