Menu

Aktuální počasí

Web vytvořen

Vzhled webu navrhlo:

Běží na: sunlight.shira.cz

Překladač

CzechEnglishFrenchGermanItalianRussianSpanish
< návrat zpět

Advent

Advent 

- - -

 

8. 12 2018 Adventní kocert barokní duchovní hudby s Musicí Vagantés

 

2.12. 2018 První Adventní neděle - žehnání adventních věnců

AdventAdventAdventAdvent

25.11. 2018 Krista krále - konec církevního roku

lidové misie

15.11. 20018 Den eucharistie

18:30h Křížová cesta ulicemi Zdounek - za odprošení všech nepravostí

 

1.  zastavení

 Ježíš se potí v Getsemanské zahradě

Kdybych byl Bohem, nedovolil bych, aby nevinní trpěli.

lidové misie

 2.  zastavení

Ježíš je zrazen od Jidáše

"miluji Tě, mám Tě rád" - slova, která často používáme a přesto často zrazujeme

lidové misie

 3.  zastavení

Ježíš je souzen Sanhedrinem (radou - shromáždění soudců)

Pane Ježíši zapálením svíce do tvých rukou odevzdáváme všechny obyvatele této farnosti, kteří v pruběhu dějín byli nespravedlivě obviněni.

 lidové misie

4.  zastavení

Ježíš je zapřen Petrem

Pane Ježíši pomoz těm co Tě zapřeli najít cestu k Tobě, tak jak jsi ji nabídnul apoštolu Petrovi.

lidové misie 

5.  zastavení

Ježíš je souzen Pilátem

Ježíš řekl: „Moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům; mé království však není odtud.“

 Pravda? Pravda pro dnešní svět není důležitá. Důležité je bohatství, vzdělání, sex, drogy, užít si.

lidové misie

 6.  zastavení

Ježíš je odsouzen k smrti

To nevadí, že mu ničíme život, hlavně že je legrace.To nevadí, že někoho odsoudíme a při tom neznáme podstatu problému.

lidové misie

7.  zastavení

Ježíš přijímá kříž

 Kříž je nástrojem utrpení, připomína něco co ničí život. Člověk se přirozeně bouří proti tomu, co ho ukazuje slabým, bezmocným.

Člověk bojuje proti kříži, no čím víc bojuje tím víc ho kříž spoutava a děsí.

lidové misie

8.  zastavení

Šimon z Cyrény pomáhá Ježíši nést kříž

 Být odkázan na druhého je nepříjemná věc, ale nikdo z nás nemůže říct, že to nikdy nezažije. Jednou tu pomoc budeš potřebovat.

Jsem ochoten/a pomoc druhému poskytnout?

lidové misie

9.  zastavení

Ježíš potkává s Jeruzalémské ženy

Není už žádna možnost změny, zůstal nám jenom pláč. Ženy vědí, jak těžko přichází nový život na svět, proto dokážou plakat, když pro lidskou zlobu, závist, či nenávist musí lidský život odejít. Ano, ženy se dokážou vcítit do utrpení druhého. 

K proměně společnosti, Pán Ježíš vyžaduje spolupráci.

lidové misie

10.  zastavení

Ježíše přibíjejí na kříž

 Člověk touží po tom, aby se stal králem. Ježíšovi ten titul přiznali, až když visel na kříži. 

Pane Ježíši ty netoužíš po království moci, ale po království lásky nauč nás nehledat smysl života jen v pomíjející slávě, nebo v materiálních hodnotách.

lidové misie

11.  zastavení

Ježíš slibuje druhému zločinci na kříži Boží království

 On se už nikdy nezmění. Ona je prostě taková. Ne já už šanci nedám, dal/a jsem ji jednou, podruhé, potřetí ale víc ne. 

Bůh dáva šanci i mne, každému z nás.

lidové misie

12.  zastavení

Ježíšova matka a učedník pod křížem

Ježíš i v poslední chvíli svého života vedl svou matku, aby se dokázala stát duchovní matkou.

Já jsem také vyzván, i když mám víc roků jít s Marii touto cestou a začít budovat vztahy ne jenom s pokrevnými, ale se všemi, zvláště s těmi, kteří nemají nikoho.

lidové misie

13.  zastavení

Ježíš umírá na kříži

Smrt, jediná jistota člověka. Jestli je věříci nebo ne, tuhle tu jistotu má každý.

Zítřek vůbec nemusí být. Je důležité žít dnes a dnes napravit to co se napravit.

lidové misie

14.  zastavení

Ježíše ukládají do hrobu

Hrob, místo které nahání strach. Místo, které vypadá jako definitivní tečka za životem. 

Pane Ježíši, Tobě chci děkovat za skutečnost, že jsem hrob nepřijal jako definitivní tečku za svým životem.

lidové misie

 

17:50h Mše svatá - Eucharistie chléb života

lidové misielidové misielidové misielidové misie

17:40h Ukončení celodenní adorace

lidové misielidové misielidové misie

Náboženství s misionáři

lidové misielidové misielidové misie

Foto: M.S.

14.11. 2018 Když nebudete jako děti ...

18:30h Existoval Ježíš?

lidové misielidové misielidové misie

17:30h Mše svatá pro děti - Malý princ

lidové misielidové misielidové misielidové misielidové misielidové misie

Videa L.Š.

16:00h Setkání dětí na faře

lidové misielidové misie

 

Autor videí L.Š.

13.11. 2018 Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku ...

18:30h Radostné posezení se seniory

lidové misie

Misionář Misijní společnosti sv. Vincenta de Poul P. Ján Jakubovič, CM hosty na úvod nejprve mile přivítal, nabídl občerstvení a popřál pěknou zábavu.

lidové misie

Pak nabídl krátkou ukázku svědectví Nicka Vujicic v Brně – Nepotřebuji ruce a nohy, potřebuji Boha.

Nick Vujicic se narodil 4. prosince 1982 v Melbourne v Austrálii. Jeho narození bylo pro rodiče menším šokem. Chlapec se bez jakéhokoliv varování lékařů narodil bez končetin, jinak však zdravý. Ono úvodní zaskočení však brzy opadlo a rodiče mu dávali lásku a již se nijak nezabývali tím, že má Nick ono postižení.
Jeho život byl zpočátku velmi krušný. Byl ve škole častým terčem šikany, jelikož ostatní děti nedokázali pochopit, že i když je Nick navenek jiný, uvnitř je stejný jako oni. Nick tak trpěl depresemi a dokonce uvažoval o sebevraždě.

(Více se dozvíte kliknutím na tento odkaz webu: kristusjezis.cz/nick-vujicic-nepotrebuji-ruce-a-nohy-potrebuji-boha/)

lidové misie

 Po tom se rozběhla úžasná zábava s vyprávěním vtipů a se zpěvem za hudebního doprovodu kytary bravurně ovládané pani Alenkou.

lidové misielidové misielidové misie

Účast byla hojná, veselí bujaré a tak náš pan farář P. Radek neodolal a také se aspoň na chvíli připojil.

lidové misielidové misie

Nakonec si všichni zatleskali a přibližně kolem 21h spokojeně odešli do svých domovů. Velký dík a gif růže-0 patří mladým maminkám, které přichystaly sál s pohoštěním a hosty obsluhovaly.

lidové misie

(Foto a text Šnejdar)

17:30h Mše svatá - Stáří čas na svědectví

lidové misielidové misie

Pomazání nemocných při mši svaté

lidové misie

Přinášení darů

Růženec - dar Panny Marie, která nás vyzývá k modlitbě

lidové misie

Hůlka - která se stává neoddělitelnou pomocnicí, když nám ubývají síly

lidové misie

Květina - život je jako květ, který ráno rozkvete a večer uvadne

lidové misie

Voda a víno - se na oltáři promění v Tvou krev Pane
Hostie - se skládají z mnoha obilných zrn, tak i náš život je protkán mnoha radostnými a bolestnými událostmi

lidové misie

lidové misie

lidové misie

lidové misielidové misie

12.11. 2018 - Kdo ve mne věří, bude žít i kdyby zemřel ...

18:30h Záhady nebo důkazy Boží

lidové misielidové misielidové misielidové misie

17:30h Může mne smrt obohatit?

lidové misielidové misielidové misielidové misielidové misielidové misielidové misie

17:00h Děkujeme odpouštíme a prosíme na hřbitově za účasti ČT

lidové misielidové misielidové misielidové misielidové misie

8:00h Ranní modlitba Breviáře s misionáři

 lidové misielidové misielidové misie

11.11. 2018- Den milosrdenství

14:00h Promluva pro ženy

lidové misielidové misie

11:00h Promluva pro muže

lidové misielidové misie

10:00h Mše svatá - Hřích aspekt, který ničí lásku

lidové misielidové misielidové misielidové misie

10.11. 2018 - Pojď k oltáři ...

19:00h Promítání filmu "Bůh není mrtev" v kulturním domu

lidové misielidové misielidové misielidové misie

17:30h Mše svatá a žehnání zázračného medailonku

lidové misielidové misielidové misielidové misie

17:15h Představení zázračného medailonku a svaté Kateřiny Labouré

lidové misielidové misielidové misie

9.11. 2018 - Den otevření misií

17:30h Zahájení misií včetně předání farnosti misionářům

lidové misielidové misielidové misie

Předání klíče od kostela

lidové misie

a předání kněžské štoly jako dočasné předání farnosti misionářům.

lidové misie

26.10. 2018 Svěcení a sázení památeční lípy

Svěcení a sázení památeční lípySvěcení a sázení památeční lípySvěcení a sázení památeční lípySvěcení a sázení památeční lípySvěcení a sázení památeční lípy

Od 25.10. - do 8.11. se budeme snažit získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Za získaný plnomocný odpustek zapálíme v kostele svíčku na znamení vysvobození duše z očistce.Tato svíce za zachráněnou duši se bude rozžíhat po celou dobu odpustků tedy do 8.11. Svíce jsou k dispozici na stolečku při příchodu do chrámu Páně. Od pondělí 29.10. jsou děti zvány po skončení večerní mše sv. na malé AGAPÉ na faru.

 

Lidové misie

Program lidových misií v naší farnosti naleznete v sekci pozvánky

 

- - -

Foto z tohoto festivalu najdete v galerii "akce ve zdouneckém zámku".

22.9. 2018 Svatohubertská mše celebruje P. Štancl

Svatohubertská mše

3.7. 2018 Nácvik ministrantů na slavnostní mši svatou s arcibiskupem

Nácvik ministrantůNácvik ministrantůNácvik ministrantůNácvik ministrantůNácvik ministrantů

29.6. 2018 Slavnost svatých Petra a Pavla

Slavnost svatých Petra a PavlaSlavnost svatých Petra a PavlaSlavnost svatých Petra a Pavla 

24.6. 2018 Slavnost Jana Křtitele a oslava 30 let kněžství

Oslava 30 let kněžstvíOslava 30 let kněžstvíOslava 30 let kněžstvíOslava 30 let kněžstvíOslava 30 let kněžství

16.6. 2018 Děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání

Adorace

Děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povoláníDěkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání

Mše svatá

Děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povoláníDěkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povoláníDěkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povoláníDěkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povoláníDěkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povoláníDěkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povoláníDěkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání

 Další fotografie z průvodu si můžete prohlédnout v galerii 2018

13.6. 2018 Malování kaple sv. Jana Sarkandera

Fotografie si můžete prohlédnout v galerii - Malování kostela

10.6. 2018 I. svaté přijímání

První svaté přijímání - foto Jarmila ZedníkováPrvní svaté přijímáníPrvní svaté přijímáníPrvní svaté přijímáníPrvní svaté přijímáníPrvní svaté přijímáníPrvní svaté přijímání - foto Jarmila ZedníkováPrvní svaté přijímání - foto Jarmila Zedníková

31.5. 2018 Slavnost Božího Těla s požehnáním obci a farnosti

Slavnost Božího TělaSlavnost Božího TělaSlavnost Božího TělaSlavnost Božího TělaSlavnost Božího TělaSlavnost Božího TělaSlavnost Božího TělaSlavnost Božího Těla

29.5. 2018 Stavba lešení v kapli sv. Jana Sarkandera

Fotografie si můžete prohlédnout v galerii - Malování kostela

28.5. 2018 Stavba lešení v kapli sv. Jana Sarkandera

Fotografie si můžete prohlédnout v galerii - Malování kostela

27.5. 2018 Slavnost Nejsvětější trojice

Slavnost Nejsvětější trojiceSlavnost Nejsvětější trojiceSlavnost Nejsvětější trojiceSlavnost Nejsvětější trojice

26.5. 2018 Zahájení hodů v kostele a krojovaný průvod obcí Zdounky

Krojovaný průvod Krojovaný průvodKrojovaný průvodKrojovaný průvodKrojovaný průvodKrojovaný průvod

Další fotografie z průvodu si můžete prohlédnout v galerii 2018

20.5. 2018 Slavnost seslání Ducha svatého

Seslání Ducha svatéhoSeslání Ducha svatéhoSeslání Ducha svatéhoSeslání Ducha svatéhoSeslání Ducha svatého

13.5. 2018 Zástup za P. Němečka

Zástup P. NěmečkaZástup P. Němečka

6.5. 2018 Mše svatá za hasiče ze Zdounek

Mše svatá za hasiče ZdounekMše svatá za hasiče ZdounekMše svatá za hasiče ZdounekMše svatá za hasiče ZdounekMše svatá za hasiče ZdounekMše svatá za hasiče ZdounekMše svatá za hasiče Zdounek

20.4. 2018 Nácvik divadelní hry "Na letním bytě"

fotografie si můžete prohlédnout v galerii divadelní hry "Na letním bytě"

14.4. 2018 Kurz Alfa na faře

Kurz Alfa

8.4. 2018 2. velikonoční neděle

 2. velikonoční neděle2. velikonoční neděle

Další fotografie z průvodu si můžete prohlédnout v galerii 2018

1.4. 2018 Velikonoční neděle

Velikonoční neděleVelikonoční neděleVelikonoční neděle

Další fotografie z průvodu si můžete prohlédnout v galerii 2018

7.3. 2018 Kurz Alfa na faře

Kurz Alfa

28.2. 2018 Kurz Alfa na faře

Kurz AlfaKurz AlfaKurz Alfa

Další fotografie z průvodu si můžete prohlédnout v galerii 2018

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2018

CELKOVÁ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

NA CHARITĚ KROMĚŘÍŽ ČINILA

1 204 213 Kč.

 

Obec

Výsledek

Zdounky

17 213

Divoky

4 660

Těšánky

5 115

Milovice

4 389

 Roštín

18 111 

 

 

 

Poděkování

Charita Kroměříž ze srdce děkuje všem vedoucím i koledníkům za čas, obětavost, lásku, kterou věnovali a rozdávali lidem. Děkujeme i všem dárcům za jejich vlídné přijetí a finanční příspěvky.

 

 Sbírka bude věnována na potřeby lidí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, také na pomoc sociálně slabým rodinám, nemocným, hendikepovaným i těm, kteří si nemohou sami pomoci a také na humanitární pomoc v zahraničí.

Tíkrálová sbírka

Statistika návštěv našich stránek v prosinci 2017

- - -

1.1. 2018 Mše za zastupitele obce Zdounky

Mše za zastupitele obceMše za zastupitele obceMše za zastupitele obceMše za zastupitele obceMše za zastupitele obceMše za zastupitele obce 

Informace za rok 2017 byly přesunuty do jednotlivých galerií.