Menu

Web vytvořen

Vzhled webu navrhlo:

Běží na: sunlight.shira.cz

Překladač


< návrat zpět

2020

lidové misie  Kliknutím na miniaturu obrázek zvětšíte  lidové misie

Vážení farníci, do sekce pozvánky můžete i vy přispívat pozvánkami na různé pastorační aktivity kliknutím zde na e-mail správce webu

Advent

Adventní doba není jen čekání
Je to aktivní očekávání našeho osobního setkání s Bohem v Božím království, které si připomínáme každoročně, abychom byli bdělí.

Přejeme všem požehnanou a klidnou adventní dobu.

29. 11. 2020 1. Adventní neděle
Adventní neděle
Adventní neděle
Adventní neděle

Katedrála sv Víta
Pamětní medaile
Pomoc matkám s dětmi
 Ovečky

Slovo otce arcibiskupa
Slovo arcibiskupa

20. 5. 2020 Mše svatá s děkanem P. Lamborem
a konference Fokoláre ve Zdounkách
Konference Fokoláre ve Zdounkách
Konference Fokoláre ve Zdounkách
Konference Fokoláre ve Zdounkách
Konference Fokoláre ve Zdounkách
 
Májová čtení
Májová čtení

Zde si můžete stáhnout "Májová čtení" pro rok 2020 upravena podle "Májových čtení"
z roku 1970. Jedná se o "Májová čtení" k 400 výročí Svatého JanaSarkandera.

Klikněte na tento odkaz.

- - -

 
Vládní usnesení o bohoslužbách
Usnesení Vlády ČR - bohoslužby do 100 osob.
Kliknutím na tento odkaz si jej můžete stáhnout


26.4. 2020 3. neděle velikonoční - svěcení vody -
první mše po uvolnění restrikcí

Neděle velikonoční
Neděle velikonoční
Neděle velikonoční
Neděle velikonoční
Neděle velikonoční
Arcibiskup Jan - prosby za déšť
- - -
Vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista
- - -
11.4. 2020 Bílá sobota
Bílá sobota
Bílá sobota
Bílá sobota
Zvláštní přímluva na Veký pátek
Modleme se k Bohu,
který léčí i nejhlubší lidské nemoci,
za lidi stižené nynější pandemií.
Kéž uzdraví nemocné,
milosrdně přijme k sobě zemřelé.
Kéž odmění a povzbudí obětavé,
utěší smutné i bezradné
a vede lidskou vynalézavost tak, aby uměla
řešit co nás tíží.
.
(Chvíle tiché modlitby)
.
(Modlitba kněze)
Všemohoucí , věčný Bože,
tys lidem podle svědectví Písma navracel zdraví.
Vyslyš naše prosby,
očisti nás jako kdysi Námana
a svou milostí proměň tuto krizi
v čas příhodný pro obrácení
S krze Krista našeho Pána

Amen
10.4. 2020 Velký pátek
Velký pátek
Velký pátek
Velký pátek
Velký pátek
Velký pátek
Velký pátek

9.4. 2020 Zelený čtvrtek
Zelený čtvrtek
Rozhodnutí arcibiskupa
Rozhodnutí arcibiskupa

Rozhodnutí arcibiskupa
Rozhodnutí arcibiskupa
Myšlenka sv. otce - Na jedné lodi
Myšlenka svatého otce

Myšlenka sv. otce - Pozvěme Ježíše
Myšlenka svatého otce
Apoštol.penitenc-mimořádné odpustky
Klikněte na odkaz o udílení mimořádných odpustků věřícím

- - -

5.4. 2020 Květná neděle

Květná neděle

Květná neděle

Květná neděle

Postní doba

V tomto roce prožíváme postní dobu zcela výjimečně. Celý svět bojuje proti koronaviru KoviD 19, jsme různě omezováni na našich právech, například nemůžeme být fyzicky přítomni na mši svaté - samozřejmě z důvodu zamezení šíření viru a musíme dělat věci které se nám nelíbí.

Můžeme toto prožívání postní doby zařadit do našeho osobního půstu. Aktivně pomáhat bližnímu: fyzickou pomocí, modlitbami, nebo hmotnými dary.

V krizových situacích poznáváme, že je i v dnešní době mezi lidmi hodně lásky a empatie.

Je však třeba si stále uvědomovat, že bez Boží pomoci to nezvládneme, jak se to v historii lidstva mnohokrát projevilo.

 

Postní doba

V postní době jsme podněcováni k tomu, abychom vychovali svá srdce k touze a lásce k Bohu.

Jak říká svatý Augustin: „Bůh – tato jediná slabika je vším, po čem toužíme.“ (Benedikt XVI.)

Jak nás vyzývá sv. Jan Křtitel, urovnejme cesty. K tomu potřebujeme Boží pomoc, neboť není v naší moci, abychom se sami vymanili z našeho stereotypu. Je třeba si denně sednout, rozjímat a naslouchat Božímu hlasu, což je v dnešní překotné době velmi těžké. Na webech najdeme k tomu různé podpůrné prostředky. Například "Postní kapky", které připravil P. Hofírek z farnosti Dolní Němčí: http://postnikapky.cz/ a keré jsou i jako aplikace do mobilu pro Android. Nebo se také můžeme inspirovat na stránkách "Pastorace.cz" ze kterých je výše uvedený citát: https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/postni-doba. Jiní mohou použít stránky rádia "Proglas" a poslech tohoto rádia. Nebo také televize "Noe" (mne by obraz rušil, radši si zapálím svíčku před křížem a zaposlouchám se). Je toho spoustu a záleží jen na nás, co je nám bližší a jak připravíme svá srdce pro přijetí velikonočního tajemství.

Tak si to prožijme co nejefektivněji, ať se připravíme na přijetí lásky. K tomu nám všem Pane žehnej. Amen.

Petr

12.1. 2020 Svátek Křtu Páně a představení křtěnců

Svátek Křtu Páně

Svátek Křtu Páně

Svátek Křtu Páně

5.1. 2020 Tříkrálové koledování v kostele

Tříkrálové koledování

Tříkrálové koledování

4.1. 2020 Tříkrálové koledováni

Tříkrálové koledování

 Tříkrálové koledování

 Tříkrálové koledování

1.1. 2020 Mše svatá za představitele obce

1.1. 2020 Mše svatá za představitele obce

1.1. 2020 Mše svatá za představitele obce

1.1. 2020 Mše svatá za představitele obce

1.1. 2020 Mše svatá za představitele obce

1.1. 2020 Mše svatá za představitele obce

1.1. 2020 Mše svatá za představitele obce

1.1. 2020 Mše svatá za představitele obce

1.1. 2020 Mše svatá za představitele obce

1.1. 2020 Mše svatá za představitele obce

1.1. 2020 Mše svatá za představitele obce

1.1. 2020 Mše svatá za představitele obce

1.1. 2020 Mše svatá za představitele obce

1.1. 2020 Mše svatá za představitele obce

Novoroční projev starosty obce


Strana:  1 2 3   další »
Strana:  1 2 3   další »