Menu

Web vytvořen

Vzhled webu navrhlo:

Běží na: sunlight.shira.cz

Překladač


Farnost Zdounky

Farnost se nachází ve Zlínském kraji v podhůří Chřibů 10 kilometrů jihozápadně od Kroměříže a 18 kilometrů severně od posvátného Velehradu. Díky své zeměpisné poloze byly Zdounky těmito místy silně ovlivňovány.

Farní kostel  na návrší nad obcí je orientován od východu na západ a spolu s farou tvoří dominantu obce. Jeho věž s bání a pozlaceným křížem s celkovou výškou 29,7 metrů je vidět již z dáli. Stojí u cesty, která táhnoucí se přes Bunč[1], který je uprostřed severovýchodního hřebene ve výšce 479 metrů nad mořem, na hranici okresů Kroměříž a Uherské Hradiště, do Modré u Velehradu.


[1]   Je to kopec v nádherném prostředí Chřibů. Jméno Bunč vzniklo pravděpodobně podle významné moravské osobnosti Christiana Alexia Buntsche, který se sem uchýlil v roce 1682 i se svou rodinou z morem postiženého Hradiště. Zde, uprostřed lesů, hledal hradišťský syndikus a právní zástupce velehradského konventu ochranu před morovou nákazou ([online] [cit. 16. února 2011] dostupné na: http://www.turistika.cz/cestopisy/lesni-penzion-bunc-kraluv-stul-a-rozhledna-modra). Nachází se zde zvonička, kterou postavil hajný z Bunče, nebo jeho manželka, třikrát denně zvonívali, aby dělníci, kteří v okolních lesích pracovali, měli pojem o čase. Na sklonku druhé světové války byl ale zvon ukraden a od té doby zvonice chátrala. Lesáci se proto rozhodli, že podle dobové fotografie v kalendáři Chřiby 2003, kterou v polovině minulého století pořídil člen Klubu českých turistů Uherské Hradiště Vojtěch Rosůlek, nechají vyrobit zvonici novou. (Pavla Jugmannová V Chřibech už zase vyzvání zvon [online]. [cit. 16. února 2011] dostupné na www: http://zvony.kyberprostor.cz/text.php?text_id=103) Naproti zvoničce stojí lení penzion Bunč, jenž byl postaven v r.1921 původně jako útulna. Penzion koupila firma Jelínek Vizovice v roce 2008 jej začala rekonstruovat a po půl roce, 1. května 2009, byl penzion znovu otevřen.

(Převzato z diplomové práce Mgr.Šnejdara. Odkaz na diplomovou práci je zde: http://theses.cz/)


Pozvánky

Témat: 2  •  Odpovědí: 0

Život ve zdounecké farnosti

Historie zdounecké farnosti

Církevní dokumenty a pastorační materiály

Seniorské Hnízdo

Misijní klubko

Akce ve zdouneckém zámku

Obrázků: 471

Misie ve farnosti Zdounky

Obrázků: 252

Sociální a právní poradna na farním úřadě