Ohlášky pro obě farnosti

Pořad bohoslužeb ve farnosti ZDOUNKY a ROŠTÍN

                                       21.4. - 29.4.   2018

 od 1.2.2017 funguje na faře ve Zdounkách sociální a právní poradna oblastní charity Kroměříž,určená pro veřejnost, vždy ve středu

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


SOBOTA 21.4. sv.Anselma, biskupa a učitele církve ZDOUNKY od 9:00 hod. návštěva Dynoparku s ministranty od 15:00 pro rodiče a děti Velikonoční Karneval na faře - přijďte se poveselit, popovídat, zazpívat -bude zde tvořivá dílna, muzika a taky tombola 18:30 Za † P.Vojtěcha Krále a ctihodnou sestru Blahoslavu


22.4.   4.neděle velikonoční - den modliteb za povolání k duchovnímu stavu
MILOVICE 7:30
ROŠTÍN 9:00
ZDOUNKY 10:30 Za farníky

 

23.4. Pondělí SVÁTEK sv.Vojtěcha, biskupa a mučedníka
ZDOUNKY 18:30 Za živou a † rodinu a duše v očitsci


ÚTERÝ 24.4 sv.Jiří, mučedníka a Sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka ZDOUNKY 7:00 Za † manžela, dvoje † rodiče, celou živou a † rodinu


STŘEDA 25.4. SVÁTEK sv.Marka, evangelisty ROŠTÍN 17:00 Společná ADORACE za pronásledované křesťany a rodiny ve farnosti 17:30 mše sv.
ZDOUNKY 18:30 Za † rodiče Taušovy, za † bratry Josefa a Pavlíka, † syna Pavla a vnuka Pavlíka k Božímu milosrdenství


ČTVRTEK 26.4. ZDOUNKY 17:30 Společná ADORACE za pronásledované křesťany a rodiny ve farnosti 18:30 Poděkování za dar života, vyprošení Božího požehnání, ochrany a přímluvy Panny Marie


PÁTEK 27.4. ZDOUNKY 18:30 Za † Jana Dambora, † rodiče z obou stran a živou rodinu - po mši sv. setkání s rodičmi, jejiž děti jdou k 1.sv.přijmání


SOBOTA 28.4. sv.Petra Chanela, kněze a mučedníka/ sv.Ludvíka Marie Grigniona z Monfortu,kněze / 25.hasičská pouť na Sv.Hostýně ZDOUNKY 18:30 Za † Pavlínu Krčmářovu a † Helenu Bachanovu


29.4.   5.neděle velikonoční
MILOVICE 7:30
ROŠTÍN 9:00
ZDOUNKY 10:30 Za † rodiče Ižovy, za živou rodinu a ochranu Panny Marie