Ohlášky pro obě farnosti

Pořad bohoslužeb ve farnosti ZDOUNKY a ROŠTÍN

                                    14.10. -  22.10.   2017

 

od 1.2.2017 funguje na faře ve Zdounkách sociální a právní poradna oblastní charity Kroměříž,určená pro veřejnost, vždy ve středu

-------------------------------------------------------------------------------------------

Z důvodu malování kostela budou mše sv. ve všední dny pouze ráno od pondělí do čtvrtka   !!!

-------------------------------------------------------------------------------

 

SOBOTA 14.10. sv.Kalista I.,papeže a mučedníka / Sobotní památka Panny Marie / 1.den dušičkové pouti na sv.Hostýně / ZDOUNKY 17:30 Za † Ladislava Stančíka k Božímu milosrdenství , živou rodinu, ochranu a přímluvu Panny Marie


15.10. 28.neděle v mezidobí - 2.den dušičkové pouti na sv.Hostýně
MILOVICE 7:30
ROŠTÍN 9:00
ZDOUNKY 10:30 Za + Annu a Milana Zajíčkovy k Božímu milosrdenství, za živou a + rodinu

PONDĚLÍ 16.10. sv. Hedviky,řeholnice a sv.Markéty Marie Alacoque, panny ZDOUNKY 7:45 Za farníky obou farností


ÚTERÝ 17.10. Památka sv.Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka ZDOUNKY 7:45 Za † Vratislava a Pavla Symerských, za † a živou rodinu a ochranu Panny Marie


STŘEDA 18.10. SVÁTEK sv.Lukáše, evangelisty
ZDOUNKY 7:45 Za živou osobu, vyprošení Božích milostí milosrdenství, ochranu a přímluvu Panny Marie
ROŠTÍN 17:00 společná ADORACE za pronásledované křesťany a rodiny ve farnosti 17:30


Sv.Jana de Brébeuf, Izáka Joquese, kněze a druhů, mučedníků / Sv.Pavla od Kříže, kněze
ČTVRTEK 19.10. ZDOUNKY 7:45 Za † Ivanku Učňovu, syna Vladimíra s rodinou k Božímu milosrdenství a ochranu Panny Marie


PÁTEK 20.10. ZDOUNKY 17:30 Za živou a † rodinu Hudrochovu a Frajtovu k Božímu milosrdenství


SOBOTA 21.10. Bl. Karla Rakouského / Sobotní památka Panny Marie / ZDOUNKY 17:30 Za † strýce Antonína Trněného k Božímu milosrdenství, † Boženu a Josefa Surýnkovy


22.10. 29.neděle v mezidobí - den modliteb za misie / koná se misijní sbírka
MILOVICE 7:30
ROŠTÍN 9:00
ZDOUNKY 10:30 Za novomanžele s prosbou o Boží požehnání s ochranou a přímluvou Panny Marie .....po mši sv.MISIJNÍ JARMARK Zdounky 15:00 VEČEŘADLO předsedá P.Mgr.Jiří Polášek a od 16:00 hod. je mše svatá