Ohlášky pro obě farnosti

 Pořad bohoslužeb ve farnosti ZDOUNKY a ROŠTÍN

                                  21.5. - 28.5.  2017  

6. NEDĚLE velikonoční  21.5. XV. Pouť včelařů - Sv.Hostýn / den modliteb za za pronásledované křesťany ve světě     MILOVICE 7:30.....ROŠTÍN 9:00.....ZDOUNKY 10:30 Za farníky - DĚTSKÁ MŠE sv.

 

PONDĚLÍ 22.5. Sv.Rity z Cascie, řeholnice ZDOUNKY 18:30 Za † Ladislava Stančíka, † rodiče Krčmářovy k Božímu milosrdentsví a živou rodinu

 

ÚTERÝ 23.5. ZDOUNKY 7:45 Za † rodinu Leskovjanovu, za živou a † rodinu Hoblovu k Božímu milosrdenství


STŘEDA 24.5. ROŠTÍN 17:00 společná ADORACE za pronásledované křesťany a rodiny ve farnosti 17:30
ZDOUNKY 18:30 Za živé a † členy živého růžence, kněze ve farnosti, vyprošení Božích milostí, síly, vytrvalosti v modlitbě, ochranu a přímluvu Panny Marie


ČTVRTEK 25.5. SLAVNOST Nanebevstoupení Páně
ROŠTÍN 16:00
ZDOUNKY 17:00 Za † Jiřinku Droběnovu, † manžela Františka, jejich syna Františka, živou rodinu k Božímu milosrdenství a Boží požehnání


PÁTEK 26.5. ZDOUNKY Památka sv.Filipa Neriho, kněze / Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Sv. 18:30 Za † bratra a maminku, živou a † rodinu k Božímu milosrdneství


SOBOTA 27.5. Sv. Augustina z Canterbury, biskupa / pouť Radia Proglas a Tv Noe na Sv.Hostýn
ZDOUNKY 18:30 Za † Boženu a Antonína Menšíkovy a † rodiče z obou stran a živou rodinu k Božímu milosrdenství
Den modliteb za sdělovací prostředky


7. NEDĚLE velikonoční 28.5. MILOVICE 7:30
ROŠTÍN 9:00
ZDOUNKY 10:30 Za † Františka Stratila z Nětčic a manželku Marii roz.Mikuláškovou, za † Klementa Koupilka z Honětic a jeho manželku Ludmilu roz.Mlčouškovu