Ohlášky pro obě farnosti

Pořad bohoslužeb ve farnosti ZDOUNKY a ROŠTÍN

                                          14.10. - 21.10.    2018

 od 1.2.2017 funguje na faře ve Zdounkách sociální a právní poradna oblastní charity Kroměříž,určená pro veřejnost, vždy ve středu

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

14.10   28.neděle v mezidobí   2.den dušičkové pouti na sv.Hostýně
MILOVICE 7:30
ROŠTÍN 9:00
ZDOUNKY 10:30 Za † Ladislava Stančíka k Božímu milosrdenství a živou rodinu a ochranu a přímluvu Panny Marie  MILOVICE 13:30 - 1.milovické putování po Božích mukách

PONDĚLÍ 15.10. Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve ZDOUNKY 17:30 Za živé a † kněze, kteří působili ve farnosti


ÚTERÝ 16.10. sv. Hedviky, řeholnice / sv.Markéty Marie Alacoque ZDOUNKY 7:45 Poděkování a za duše v očistci


STŘEDA 17.10. Památka sv.Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
ROŠTÍN 16:00 společná ADORACE za pronásledované křesťany a rodiny ve farnosti 16:30 mše sv....
ZDOUNKY 17:30 Za † Jarušku Skácelovu, † manžela k Božímu milosrdenství


ČTVRTEK 18.10. SVÁTEK sv.Lukáše, evangelisty ZDOUNKY 16:30 společná ADORACE za pronásledované křesťany a rodiny ve farnosti 17:30 Za živé a † členy živého růžence, kněze ve farnosti, vyprošení Božích milostí, síly, vytrvalosti v modlitbě s ochranou a přímluvou PM


PÁTEK 19.10. sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joquese, kněží a druhů mučedníků ZDOUNKY 17:30 Poděkování za 25 let společného života s prosbou o Boží požehnání a ochranu PM


sobotní památka Panny Marie - XX.svatohuberská pouť na Sv.Hostýn
SOBOTA 20.10. ZDOUNKY 18:30 Prosba za † maminku k nedožitým 100 narozeninám k Božímu milosrdenství


21.10   29.neděle v mezidobí     Den modliteb za misie - koná se sbírka na misie
MILOVICE 7:30
ROŠTÍN 9:00
ZDOUNKY 10:30 Za † Alenu a Stanislava Plachých a živou rodinu k Božímu milosrdenství - po mši bude probíhat Misijní koláč !