Ohlášky pro obě farnosti

Pořad bohoslužeb ve farnosti ZDOUNKY a ROŠTÍN

                                      9.12. - 24.12.     2017

 

od 1.2.2017 funguje na faře ve Zdounkách sociální a právní poradna oblastní charity Kroměříž,určená pro veřejnost, vždy ve středu

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

SOBOTA   9.12.   sv.Jana Didaka Cuauhtlatoatzina  ZDOUNKY  17:30  Za † rodiče Pražákovy, † syna Josefa a živou rodinu  k Božímu milosrdenství


10.12.    2. neděle ADVENTNÍ
MILOVICE  7:30
ROŠTÍN   9:00
ZDOUNKY   10:30  Za † Miroslava Nauče  k Božímu milosrdenství a † rodiče

 

PONDĚLÍ    11.12.   ZDOUNKY 7:45   Za † rodiče Taušovy, za † bratry Josefa a Pavla, syna Pavla a vnuka Pavla  k Božímu milosrdenství


ÚTERÝ   12.12.  RORÁTY Panny Marie Guadalupské  ZDOUNKY  6:20  K poctě Panny Marie Neposkvrněného početí


STŘEDA   13.12.   Památka sv.Lucie, panny a mučednice  ROŠTÍN 16:00 společná ADORACE za pronásledované křesťany a rodiny ve farnosti    16:30 mše sv........ZDOUNKY  17:30   Za † Anežku Plachou, manžela a celou živou a † rodinu


ČTVRTEK   14.12.   Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
ZDOUNKY   16:30 společná ADORACE za pronásledované křesťany a rodiny ve farnosti  17:30  Za pronásledované a trpící křesťany


PÁTEK  15.12. RORÁTY ZDOUNKY  6:20  Za † Josefa Šimíka, živou a † rodinu


SOBOTA   16.12.  ZDOUNKY  17:30  Za † Pavlínu Krčmářovu


17.12.   3. neděle ADVENTNÍ
MILOVICE  7:30
ROŠTÍN   9:00
ZDOUNKY   10:30  Za farníky / 13:30 - 14:30 zpověď před vánočními svátky

PONDĚLÍ    18.12.   ZDOUNKY 17:30   Za † Annu Pluhařovu, manžela a oboje rodiče k Božímu milosrdenství


ÚTERÝ   19.12.  RORÁTY  ZDOUNKY  6:20  Za † Jaroslava Ohnoutka, rodinu Mozgovu a syna, za duše v očistci


STŘEDA   20.12.   ROŠTÍN 16:00 společná ADORACE za pronásledované křesťany a rodiny ve farnosti    16:30 mše sv.
ZDOUNKY  17:30   Prosba o Boží pomoc Trojjediného Boha, ochranu a pomoc Panny Marie pocnice křesťanů


ČTVRTEK   21.12.   ZDOUNKY   16:30 společná ADORACE za pronásledované křesťany a rodiny ve farnosti  17:30 Za kněze ve farnosti a za všechny kněze  k Božímu milosrdenství


PÁTEK  22.12. RORÁTY ZDOUNKY   6:20   k Božímu milosrdenství za † rodiče Sedláčkovy a Netopilovy, za † a živou rodinu


SOBOTA   23.12.   ROŠTÍN  16:00.....ZDOUNKY  17:30  Za † rodinu Frajtovu a Paligovu a živou rodinu  k Božímu milosrdenství


24.12.  4. neděle ADVENTNÍ  -  ŠTĚDRÝ DEN
MILOVICE  8:30
ROŠTÍN  20:30
ZDOUNKY  22:00  Za  Marii a Františka Kuncovy, † rodiče Šefčíkovy  k Božímu milosrdenství a živou rodinu