Ohlášky pro obě farnosti

Pořad bohoslužeb ve farnosti ZDOUNKY a ROŠTÍN

                                    18.2. - 25.2. 2018

 od 1.2.2017 funguje na faře ve Zdounkách sociální a právní poradna oblastní charity Kroměříž,určená pro veřejnost, vždy ve středu

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

SOBOTA 17.2. ZDOUNKY 17:30 Poděkování za dar života a vyprošení darů Ducha Sv. pro živou rodinu a ochranu Panny Marie


18.2. 1.neděle postní - pastýřský list
MILOVICE 7:30
ROŠTÍN 9:00
ZDOUNKY 10:30 Za farníky
ZDOUNKY 14:00 Křižová cesta - vedou Zdounky
ZDOUNKY 15:00 Promítání - Velkofilm - sv.Josefína Bakhita

 

PONDĚLÍ 19.2. ZDOUNKY 17:30 Za živou a † rodinu a duše v očistci k Božímu milosrdenství


ÚTERÝ 20.2. ZDOUNKY 7:45 Za † Marušku Piškulovu k Božímu milosrdenství


STŘEDA 21.2. ROŠTÍN 16:00
ZDOUNKY 17:30 Na poděkování P.Bohu za dar nového života sprosbou o požehnání a udělení Božích milostí celé rodině na přímluvu Panny Marie


ČTVRTEK 22.2. SVÁTEK Stolce Sv.Petra    ZDOUNKY 16:30 Společná ADORACE za pronásledované křesťany a rodiny ve farnosti 17:30 Prosba o zdárnou operaci a uzdravení pod ochranou Panny Marie


PÁTEK 23.2. ZDOUNKY 17:00 Křižová cesta dětí 17:30 Za † manžela Jaroslava Brablce, rodiče z obou stran a živou rodinu


SOBOTA 24.2. ZDOUNKY 17:30 Za † Anežku Poulovu, živou a † rodinu


25.2. 2.neděle postní - koná se sbírka Haléř sv.Petra
MILOVICE 7:30
ROŠTÍN 9:00
ZDOUNKY 10:30 Za † Stanislava,Josefa,Marii Navrátilovy, † Jaroslava,Marii Hradečných a † Honzíka Hoždoru, † Štěpána a Josefu Budíkovy k Božímu milosrdenství
ZDOUNKY 14:00 Křižová cesta - vedou MILOVICE
ZDOUNKY 15:00 Promítání -  sv. Barbora

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx