Ohlášky pro obě farnosti

Pořad bohoslužeb ve farnosti ZDOUNKY a ROŠTÍN

                                           15.7. - 22.7.   2018

 od 1.2.2017 funguje na faře ve Zdounkách sociální a právní poradna oblastní charity Kroměříž,určená pro veřejnost, vždy ve středu

-------------------------------------------------------------------------------------------

 
SOBOTA   14.7.  bl.Hroznaty, mučedníka a Sv.Kamila de Lellis,kněze/ Sobotní památka Panny Marie  ZDOUNKY   10:00 nácvik s ministranty před návštěvou o.arcibiskupa   18:30   Za † rodinu Ponížilovu a živou rodinu a † Františka Bláhu a duše v očistci


15.7. 15.neděle v mezidobí
MILOVICE   7:30
ROŠTÍN  9:00
ZDOUNKY    10:30   Za farníky obou farností  - oslava 90-tin P.Jaroslava Nesvatby s udělením čestného občanství Zdounek (+ P.Vojtěch Král a ing.Slavík ) za účasti o.arcibiskupa

PONDĚLÍ 16.7. Panny Marie Karmelské ZDOUNKY 18:30 Za † manželku Jiřinu Chytilovu k Božímu milosrdenství


ÚTERÝ 17.7. bl.Česlava a sv.Hyacinta, kněží ZDOUKY 7:45 Na úmysl dárce


STŘEDA 18.7. Mše sv. není


ČTVRTEK 19.7. ZDOUNKY 17:30 společná ADORACE za pronásledované křesťany a rodiny ve farnosti 18:30 Za † Čeňka Hanáka,manželku a duše v očistci k Božímu milosrdenství


PÁTEK 20.7. sv.Apolináře, biskupa a mučedníka ZDOUNKY 18:30 Za † Augustina a Jana Neničkovy, dvoje rodiče a živou rodinu


SOBOTA 21.7. sv.Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve / Sobotní památka Panny Marie ZDOUNKY 18:30 Za † tragické události k Božímu milosrdenství


22.7. 16.neděle v mezidobí
MILOVICE 7:30
ROŠTÍN 9:00
ZDOUNKY 10:30 Poděkování za dar života a zdraví k dožitým 93 narozeninám a celou živou rodinu