Ohlášky pro obě farnosti

Pořad bohoslužeb ve farnosti ZDOUNKY a ROŠTÍN

                                  13.8. - 20.8.   2017

 

od 1.2.2017 funguje na faře ve Zdounkách sociální a právní poradna oblastní charity Kroměříž,určená pro veřejnost, vždy ve středu

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

SOBOTA 12.8. sv.Jany Františky de Chantal, řeholnice/ sobotní památka Panny Marie ZDOUNKY 18:30 Za † rodinu Procházkovu, Vrbeckou a † Evu Šiplovu


13.8. 19.neděle v mezidobí - Hlavní pouť na Sv.Hostýně
MILOVICE 7:30
ROŠTÍN 9:00
ZDOUNKY 10:30 Za farníky,zvláště na úmysly Panny Marie Fatimské  

PONDĚLÍ 14.8. Památka sv.Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka ZDOUNKY 18:30 K Nejsvětějšímu Srdci Páně a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie na poděkování za 59 let společného života


ÚTERÝ 15.8. doporučený svátek Začíná celostátní setkání mládeže v Olomouci od 15.8 - do 20.8.
SLAVNOST Nanebevzetí Panny Marie ZDOUNKY 7:00 Za vnoučky Theoška, Vojtíška,,Alžbětku, ochranu a pomoc Panny Marie ROŠTÍN 8:15...


STŘEDA 16.8. sv.Štěpána Uherského


ČTVRTEK 17.8. ROŠTÍN 13:00 POHŘEB † Boženy Klimakové z Roštína č.204 ZDOUNKY 17:30 společná ADORACE za pronásledované křesťany a rodiny ve farnosti 18:30 Za † Josefa, Zdeňka, Mirka a za 3 nenarozené děti k Božímu milosrdenství


PÁTEK 18.8. ZDOUNKY 18:30 Za † Marii a Josefa Lakomých


SOBOTA 19.8. sv. Jana Eudese,kněze / sobotní památka Panny Marie / IX.pouť pedagogů na Sv.Hostýně/ ROŠTÍN 14:00 SVÁTOST manželství uzavřou pan David Miček a slečna Silvia Gregová ZDOUNKY 18:30 Za † manželku † rodiče z obou stran


20.8. 20.neděle v mezidobí - tradiční orelská pouť na Sv.Hostýně
MILOVICE 7:30
ROŠTÍN 9:00
ZDOUNKY 10:30 Za † Josefa Davida, † rodiče z obou stran, za živou rodinu na přímluvu a ochranu Panny Marie

-----------------------------------------------------------------------

Ohlášky snoubenců : dne 26.8. uzavřou svátost manželství u Nětčické kapličky pan Bc.Patrik Vlček, nar.27.12.1978 v KM,svobodný,bydlištěm Zdounky - Nádražní 93 a slečna Mgr.Veronika Michálková,nar.28.6.1990 v Přerově,svobodná, bydliště Zdounky - Nádražní 93. Případné námitky proti zamýšlenému sňatku hlaste na zdejším farním úřadě.