Ohlášky pro obě farnosti

Pořad bohoslužeb ve farnosti ZDOUNKY a ROŠTÍN

                                  24.6. - 2.7.  2017

 

od 1.2.2017 funguje na faře ve Zdounkách sociální a právní poradna oblastní charity Kroměříž,určená pro veřejnost, vždy ve středu

-------------------------------------------------------------------------------------------

Slavnost NAROZENÍ JANA KŘTITELE VIII. Pouť zrakově postižených na Sv.Hostýně

SOBOTA 24.6. kněžské svěcení
ROŠTÍN 8:30

ZDOUNKY
18:30 Za † Heřmana a Františku Krčmářovy


25.6.   12.NEDĚLE V MEZIDOBÍ
ROŠTÍN 7:30
ZDOUNKY 9:00 Poděkování P.Bohu a Panně Marii za ochranu a pomoc po celý školní rok - dětská mše sv.
MILOVICE - hodky 10:30

 

PONDĚLÍ 26.6. ZDOUNKY 17:30 Na JISTÝ úmysl s prosbou o Boží požehnání a přímluvu Panny Marie 18:30 setkání PR na faře


ÚTERÝ 27.6. sv.cyrila Alexadrijského,biskupa a učitele církve - mše sv. není 
V úterý pojedeme na pouť s kostelníky a varhaníky do Maria Hilf

 

 STŘEDA 28.6. Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka    ZDOUNKY 18:30 (volná)


SLAVNOST sv. Petra a Pavla, apoštolů
ČTVRTEK 29.6. ROŠTÍN 17:00 společná ADORACE za pronásledované křesťany a rodiny ve farnosti 17:30 mše sv.
ZDOUNKY 18:30 Za farníky


SVÁTEK výročí posvěcení katedrály
PÁTEK 30.6. ZDOUNKY 18:30 (volná)


Sobotní památka Panny Marie/ první sobota,mariánská / POUŤ dětí na Sv.Hostýn k začátku prázdnin
SOBOTA 1.7. ZDOUNKY 7:45 NA SMÍR NSPM
ZDOUNKY 18:30 K Božímu milosrdenství poděkování za dar života, za † manžela, † syna Františka, živou a † rodinu


2.7.     13.NEDĚLE V MEZIDOBÍ
MILOVICE 7:30
ROŠTÍN 9:30
ZDOUNKY 10:30 Na poděkování za 67 let společného života s prosbou o další pomoc Boží a ochranu