Menu

Aktuální počasí

Web vytvořen

Vzhled webu navrhlo:

Běží na: sunlight.shira.cz

Překladač

CzechEnglishFrenchGermanItalianRussianSpanish

Ohlášky pro obě farnosti

Pořad bohoslužeb ve farnosti ZDOUNKY a ROŠTÍN

                                          8.12. - 16.12.   2018

 od 1.2.2017 funguje na faře ve Zdounkách sociální a právní poradna oblastní charity Kroměříž,určená pro veřejnost, vždy ve středu

-----------------------------------------------------------------------------

 SLAVNOST Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

SOBOTA 8.12. ZDOUNKY 7:45 Za živé a † členy živého růžence, kněze ve farnosti, vyprošení Božích milostí , milosrdenství, síly při modlitbě s ochranou a přímluvou Panny Marie ROŠTÍN 9:00...... ZDOUNKY 17:30 ....


9.12. 2.neděle advetní
MILOVICE 7:30
ROŠTÍN 9:00
ZDOUNKY 10:30 Za FARNÍKY OBOU FARNOSTÍ

PONDĚLÍ 10.12. ZDOUNKY 7:45 Za † manželku, † rodiče z obou stran a duše v očistci .....15:00 setkání Seniorů na kulturním domě


ÚTERÝ 11.12. RORÁTY   ZDOUNKY 6:20 Za † Josefa Šimíka, za živou a † rodinu


STŘEDA 12.12. Panny Marie Guadalupské ROŠTÍN 16:00 společná ADORACE za pronásledované křesťany a rodiny ve farnosti 16:30 mše sv....
ZDOUNKY 17:30 Za † rodiče Taušovy, bratra Pavlíka, syna Pavlíka a vnuka Pavlíka k Božímu milosrdenství


ČTVRTEK 13.12. Památka sv.Lucie, panny a mučednice
ZDOUNKY 16:30 společná ADORACE za pronásledované křesťany a rodiny ve farnosti - Alenka Zapletalová
ZDOUNKY 17:30 Za pronásledované a rodiny ve farnosti


PÁTEK 14.12. RORÁTY Památka sv.Jana od Kříže,kněze a učitele církve ZDOUNKY 6:20 Za farníky 16:30 Vánoční koncert žáků a učitelů ZUŠ Zdounky


SOBOTA 15.12. zvou maminky na faru 15:00 ADVENTNÍ TVOŘENÍ - nazdobíme perníčky,vyrobíme dárek,na chvíli se zastavíme ZDOUNKY 17:30 Za † Františka Obdržálka, manželku, † děti a živou rodinu


16.12. 3.neděle advetní
MILOVICE 7:30
ROŠTÍN 9:00
ZDOUNKY 10:30 Poděkování za 60 let společného života s prosbou o Boží požehnání s ochranou a přímluvou Panny Marie do dalších let